MOSKEE ALRIDAA

VRIJDAGPREEK

Vrijdagpreek 01 mei 2020 (Corona periode)


In de naam van ALLAH de meest BARMHARTIGE de GENADEVOLLE

En vrede en zegeningen zijn met de Profeet Mohammed, zijn familieleden en vrienden.Beste broeders en zusters overa,l vrede en zegeningen  zijn met jullie en moge ALLAH swt onze goede daden accepteren.

Op het moment dat de verdeeldheid tussen de oumma (moslimgemeenschap) groot werd en dat groeperingen elkaar begonnen te beoordelen en ongelovig te verklaren en elkaar begonnen te bekritiseren als verderfzaaiers, innovators enz…, schreef de grote geleerde Abou Haamid al Ghazaali een boek wat als een fundamentele boek dient gebruikt te worden tussen de studenten van de kennis.

De titel van het boek is: “Faisali tafriqati bayna al islami oua l zandaqa”

In zijn boek schreef de geleerde Abou Haamid al Ghazaali dat de waarheid gevonden kan worden in alle wetscholen.

En hij vermeld ook dat als iemand ervan overtuigd is dat enkel zijn stroming of wetschool op de waarheid is en anderen niet,  en zelfs de  anderen als ongelovigen durven te  beschouwen dan bevindt deze persoon zich duidelijk op een misleidende onwetendheid.

De geleerde adviseerde om geen tijd en energie te verspelen om in debat te gaan met zulke mensen.

De geleerde Abou Haamid al Ghazaali  informeert ook dat  het ongelovig verklaren van iemand een enorme lange analyses verreist rekening houdend met verschillende parameters zoals o.a. de uitspraken en bewijzen van alle wetscholen en hun geleerden.

Verder zegt hij “als dit het geval is  heb dan voldoening met de raad die ik u geef”:

Hou u tong in bedwang over de mensen van de qibla (dwz diegene die hun gebeden verrichten) zolang zij de geloofsgetuigenis afleggen (nl. LAA ILAAHA ILLA LLAH MOHAMMADAN RASOELOULLAH)

De geleerde zei in het stilzwijgen bevindt zich geen gevaar maar iemand ongelovig verklaren daarin bevind zich zeer veel gevaar.  Iemand ongelovig verklaren terwijl men niet het juiste niveau van kennis heeft om dat te doen, en zo de grote geleerden begint te beoordelen is een enorm groot gevaar. Meestal wordt dat  gedaan door beginnende studenten die een bepaalde geleerde volgen of enkele boekjes hebben gelezen of enkele opnames hebben gehoord zonder maar enige andere inzicht of uitspraak te accepteren.

Ik zeg dit allemaal om ons verstand en inzicht te verruimen in het aanvaarden van de verschillen in de fiqh “jurisprudentie” waarin alle vormen van extremisme onnodig zijn.

De geleerde Abou Haamid al Ghazaali verteld ons hoe om te gaan met de verschillen in  de basis van het geloof  in de schepper  nl. de “aqiedah,  hoe zou het dan zijn met de fiqh (jurisprudentie) wat een zeer ruim domein is en waar vele uitspraken of regels kunnen gelden.

En om maar een voorbeeld te geven over wat de situatie van vandaag met zich meebrengt, nl de verschillende fataawa’s die gegeven werden door de geleerden of dat de  tarawieh gebeden (vrijwillige nachtgebeden tijdens de maand ramadan) van op afstand mogen gevolgd worden via social media, het internet.

Verschillende geleerden staan dit toe en zien er geen probleem in en anderen verbieden het . (hier geeft de imam een paar namen geleerden)

Verder geeft de imam nog een voorbeeld van de mufti van al azhar  Mohammed Baghiet al Monti”i  moufti die een boek schreef of het is toegestaan om de imam te volgen in zijn gebed achter de TV ( hij stond dit toe en een andere geleerde niet)

Weet dat als de geleerden op basis van hun analyses en harde werken een uitspraak doen en deze juist is,  dat zij hiervoor twee beloningen ontvangen bij ALLAH swt en als zij verkeerd zijn dat zij alsnog hiervoor een beloning ontvangen bij ALLAH swt zolang zij hun best doen met de zuivere intentie om een zo juist mogelijke fatwa uit te spreken hiermee hopende op de tevredenheid van ALLAH swt zonder dat zij hiervoor iets van wereldse beloning verwachten.

Het is daarom belangrijk voor ons om met respect om te gaan met alle geleerden en niet kwaad over hen te spreken. Zij behoren tot onze geleerden en onze vaders daarom is het  belangrijk om hen te respecteren en goed te behandelen en moge hun kennis ons van nut zijn.

Ik spreek niet over dit onderwerp om mijn eigen standpunt ivm de tarawiehgebeden te verdedigen, ik ben wel van mening van diegene die het verbieden maar ik ben hier niet om de anderen die het toestaan te  weerleggen vermits mijn informatie en kennis hierin beperkt is.

Ik wil gewoon verduidelijken dat er verschillen zijn onder de moslims in vele zaken en dat wij gewoon op de juiste manier moeten kunnen omgaan met al deze verschillen zonder iemand te beoordelen of kwaad te spreken over iemand.  De verschillende standpunten onder moslims is niet nieuw het bestond ook al in de tijd van de Profeet vzmh  en hier geeft de imam het voorbeeld van de sahaabah Omar ibn al Khattaab en Abdoullah ibn Mas ‘oud zij leken het meeste op elkaar en toch hadden zij verschillende meningen over meer dan honderd zaken.

Waarin de geleerde er 4 van opsomde en één voorbeeld ervan was hun standpunt van een man die met de vrouw trouwde waarmee hij overspel pleegde. Abdoullah Ibn Mas’ oud verklaart dit huwelijk onwettig terwijl Omar ibn AlKhattaab dit huwelijk wel geldig verklaarde.

Moge ALLAH swt de geleerden zegenen en moge wij tot diegen behoren die de juiste oordelen volgen en moge deze voor ons van nut zijn en vrede en zegeningen zij met jullie