MOSKEE ALRIDAA

ARTIKELS

DE VEILIGHEID VAN DE MOSKEE


DE VEILIGHEID VAN DE MOSKEE

Enkele weken geleden -om precies te zijn op 25 oktober-waren we uitgenodigd om een workshop ,of hoe zou je zo een samenkomst kunnen noemen, omtrent de beveiliging van gebedshuizen bij te wonen.
Het zogezegde " SOAR project", waarvan de Engelse verklaring nu niets ter zake doet, is een initiatief van de Europese Commissie.
Het is vooral de bedoeling om de gelovigen of zij die één of andere vorm van aanbidding organiseren te sensibiliseren omtrent de steeds oprukkende "verrechtsing " van de samenleving waarbij aanvallen op gebedsplaatsen steeds meer en meer voorkomen.
Na de diverse aanslagen van 2015 te Parijs en 2017 te Brussel waren de veiligheidsdiensten vooral gefocust op het Islamterrorisme dat onze maatschappij bedreigde. Men verloor hierbij het sluipend gif van het uiterst rechtse gedachtengoed (fascisme,neonazisme en doorgedreven nationalisme) uit het oog.
De eerste die in de vuurlinie terechtkwam was de Joodse gemeenschap die -door de kennis van voorgaande gevallen-al gauw het heft in eigen handen namen en een afdoende beveiliging en rapportering organiseerden.
Voortgaande op de voormelde redeneringen en met als klap op de vuurpijl de moskee-bestorming in Christchurch New Zealand werd de bescherming van de gebedsplaatsen opeens gloeiend actueel.
Onze moskee had reeds enkele (zij het al of niet afdoende)beveiligingsmaatregelen genomen-zoals camerabewaking en -door de coronobesmetting- een quasi constante bewaking aan de moskee-ingang.
Doch na het aanhoren van de uiteenzettingen op dit SOAR gebeuren zijn onze ogen verder opengegaan en blijken onze maatregelen nogal amateuristisch te zijn.
De SOAR- verantwoordelijken stellen voor om op onze vraag een vrijblijvende doorlichting te komen maken van onze "beveiliging" en dito voorstellen tot optimalisatie voor te leggen.
Onze eerste bekommernis zou het aanstellen van een veiligheidsverantwoordelijke - annex coordinator moeten zijn die een beveiligingsplan zal moeten opstellen en eventuele aanpassingen zou laten maken.Pas dan kunnen we de mensen van SOAR gaan vragen om hun oordeel.
Er dient ook op gewezen te worden dat de EU commissie bij monde van het SOAR-project de nodige subsidies kan bewerkstelligen om de grote kosten te dekken.
Al met al een vruchtbaar seminarie dat voor herhaling zeker vatbaar is en waar we in de nabije toekomst zeker werk zullen van geen maken.