MOSKEE ALRIDAA

ARTIKELS

SALAFISME IN DE 21ste EEUW DEEL 2


2. Positieve aspecten van het salafisme:

Het salafisme als methodologie om te komen tot een ongerepte manier van Islam beleving heeft ook zijn positieve bijdrage. De strekking kende een enorme groei door in de jaren 90 onder westerse jongeren door verschillende Engels pratende personen die zich geschoold hadden en die deze visie kwamen verkondigen. Hieronder zullen we een aantal positieve aspecten van het salafisme opnoemen:

  • De heilige tekst heeft steeds voorrang

De salafistische methode om zich op de Koran te beroepen en de authentieke overleveringen van de profeet Muhammad ?, dagen de gelovigen uit om hun geloof te begrijpen vanuit deze voornaamste bronnen. Hun begrip en leiding zoeken ze daarin en niet zoals sommige traditionele scholen die alles in handen leggen van een handjevol supergeleerden die niets liever doen dan hun aanhangers dit net af te raden uit angst voor misverstanden, fout begrip en andere. Sommige gaan hier zover in dat je als gemiddelde moslim zelfs beter geen hadith boeken kan lezen, laat staan dat je er mee te werk gaat. Ze laten dit andermaal weer alleen toe aan hun specialisten en ontmoedigen het actief meedenken en het academisch benaderen van de studie van de Koran.

  • Aanmoedigen van kritisch engagement

In tegenstelling tot wat velen denken nodigt het salafisme net wel uit tot engagement met gewoontes en culturen in deze moderne tijd. Alleen zullen ze het altijd strikt trachten te doen volgens de Koran en de Sunnah. De nadruk ligt op duidelijk bewijs, in tegenstelling tot wat sheikh zo en zo gezegd heeft of wat iemands voorouders hebben uitgeoefend. Als zodanig lijkt het salafisme te worden bevrijd van de grenzen van de ‘culturele islam’, het aanbieden van een weg in de richting van een onvervalste universele islam die tijd en plaats overstijgt, en het dient waar te zijn aan dat wat beoefend werd op het moment van de openbaring.

  • Het mijden van alle soorten van bijgeloof

Het mijdt het syncretisme van bijgelovige praktijken die overwegend terug te vinden zijn in folk-versies van de islam, zoals de ongegronde verering van heiligen of het inroepen van anders dan God voor zijn behoeften. In dit opzicht kan gezegd worden dat salafisme doel heeft een ongerept, onbeschadigd kader te bieden waarbinnen de rituelen van Islam moeten worden toegepast.

  • Hadith authenticatie

Een onmiskenbaar effect dat het salafisme in de meeste islamitische bewegingen heeft gehad is een besef van de noodzaak om de authenticiteit van de hadith te controleren. Zelfs degenen die zich verzetten tegen het salafisme zijn nu nauwkeuriger in identificatie wanneer zij ahadieth citeren in hun boeken. Ze controleren ze met uitspraken van de klassieke en middeleeuwse geleerden. Dit is een uiterst positieve bijdrage, en een die kan worden bijgeschreven als een erfenis van Shaykh al-Albaani en zijn geschriften.

  • Bewust van de academische disciplines binnen Islam

Een algemeen en meer omvattend bewustzijn van de verscheiden takken van de academische islam. Een gemiddelde Salafi zal bewust zijn van de rol van Usoel al-fiqh, het belang van mu?tala? al-Hadith, de basisstructuur en de reikwijdte van’ul?m al-Qur´aan, enzovoort. Het is veilig om te zeggen dat een gemiddeld aanhanger van het salafisme zich meer bewust is van de academische disciplines die de grondslag zijn van islam.

  • Zuiver geloof

Salafi’s hebben een benijdenswaardige pure theologie. Objectieve onderzoek leert dat de Athar? credo de eerste gedocumenteerde soennitische credo is, het dateert van voor  de Kalaam gebaseerde geloofsbelijdenissen van de Ash?’irah en M???r?diyah. [1] Dit komt tot uiting in tal van theologische verhandelingen die nog steeds bestaan uit de late tweede en vroege derde islamitische eeuwen (waarvan sommige dateren van vóór’Aq?dah al-?a??w?yyah). De Athar? credo was de dominante onderdeel van de soennitische islam in de vierde en vijfde islamitische eeuw, [2] en hoewel het kwam te worden beperkt tot de Hanbali School van de zesde eeuw als gevolg van politieke veranderingen, kreeg het een verkwikkende boost van door Ibn Taymiyyah, op wiens kracht het nog steeds leeft. [3]

  • Verspreiding van Islamitische kennis en heropleving van de Islamitische boekwerken

Door het salafisme is er een ware machine in gang gekomen die heeft bijgedragen aan onderzoek en het verspreiden van authentieke kennis via boeken door het massaal vertalen en drukken van islamitische literatuur en dit over alle islamitische wetenschappen. Zelfs tegenstanders van het salafisme doen beroep op deze werken. Terwijl academici ook volop gebruik maken van hun online verspreiding van werken, artikel, websites, fora en andere. Elke islamitische bibliotheek in de wereld van vandaag zal een groot percentage van de werken uitgegeven en gedrukt door salafisten hebben omdat salafisme zich bezig houdt met de klassieke traditie van de islam.

  • Het vermijden van afgoden en innovatie

Het speelt geen rol welke fouten ze hebben hun geheel, de salafi beweging is er meestal in geslaagd om niet in eender welke categorie van sjirk te vallen. De soms overdreven voorzichtige waarschuwing tegen innovaties hebben er voor gezorgd dat hun aanbidding in de gekende rituelen zeer zuiver is gebleven. Hun overdreven waakzaamheid hierin zorgt in eerste instantie voor zichzelf voor ongemakken maar ook tegenover andere strekkingen. Maar feit is dat het hen wel geholpen heeft om niet te dwalen in geloof zoals andere groeperingen.

Samengevat is het salafisme een dynamisch gerichte beweging die er naar streeft om de gelovigen individueel te versterken door een directe toegang en band te krijgen met de Koran en de Sunnah. Men voorziet daarmee zijn aanhangers met kennis om autoritarisme, het vragen en blind-trouw volgen, uit te dagen. Tevens corrigeert het de corruptie van de cultus -leiders. Geen wonder dat het salafisme, een methodologie, een beroep doet op de rationele en onderzoekende geest, en daarmee in overeenstemming is met de menselijke Fitrah. [4]


[1] al-Sunnah of Ibn Ab? ?A?im

[2] al-Sunnah of Abdullah b. Im?m A?mad

[3] al-Sunnah of al-Marwadh?

[4] De natuurlijke aanleg van de mens vanuit islamitisch standpunt