MOSKEE ALRIDAA

HADITH

INLEIDING


De tuinen der oprechten. door Imam An-Nawawi

Deze eerste aflevering in de ontdekkingsreis door de overleveringen van onze geliefde Profeet Mohammed (SAW) brengt ons op het Standaardwerk in de Islaam nl RIYAD AS SALIHEEN.

Deze hadithverzameling werd samengesteld door Imam An-Nawawi en is zowat de standaardhandleiding voor de moslims.

Hierin zijn al de belangrijkste hadiths van onze geliefde Profeet (SAW) samengebundeld dewelke te boek gesteld geweest zijn door de andere grote Hadithgeleerden

zoals Al Bukhari,Muslim en Tirmidi om er maar enkele te noemen.

De opbouw van het boek laat ons toe per hoofdstuk per hoofdstuk de voor ons meest interessante hadiths te behandelen,wat niet wil zeggen dat de andere overleveringen van onze geliefde Profeet (SAW) oninteressant zijn neen in de verste verte niet.

Onze geliefde broeder Hicham geeft hier in deze eerste geluidsopname een inleiding in dit prachtige werk en zal vervolgens stap voor stap de belangzijkste hadiths 

behandelen (Incha Allah)