MOSKEE ALRIDAA

HADITH

HOOFDSTUK 1


De zuivere aanbidding en de aanwezigheid van de intentie in elke daad 

Allah de Allerhoogste zegt:

Zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden,het gebed te verrichten en de zakat te geven en dat is de rechte godsdienst(Koran 98/5)

Het is niet hun vlees en niet hun bloed dat Allah bereikt, maar wat Hem bereikt is jullie vrees voor Hem (Koran 22/37)

Zeg:"Als jullie verbergen wat in jullie harten is of als jullie het laten zien :Allah weet het.Hij kent wat in de hemelen is en wat er op aarde is .En Allah is almachtig over alle zaken."(Koran 3/29)

 

 

HADITH NR 001 HADITH NR 007
HADITH NR 010 HADITH NR 011