MOSKEE ALRIDAA

HADITH

HOOFDSTUK 2


Het berouw

Allah de Allerhoogste heeft zegt:

....O jullie die geloven,keer jullie allen in berouw tot Allah.Hopelijk zullen jullie welslagen (Koran 24/31)

 

...Vraag jullie Heer om vergeving en keer jullie berouwvol tot Hem (Koran 11/3)

O jullie die geloven,toon Allah oprecht berouw ...(Koran66/8)

 

INLEIDING HFSTK 2 HADITH NR 013
HADITH NR 015 HADITH NR 016
 HADITH NR 018