MOSKEE ALRIDAA

Even voorstellen...


Onze moskee

Vereniging Al Ridaa is een ontmoetingscentrum met een gebedsruimte, voor jong en oud waar vooral de nadruk wordt gelegd op de religieuze ontwikkeling, opvoeding en studie.

De jongeren kunnen in het weekend arabische lessen volgen en er worden geregeld activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld een jongerenavond, filmavond, quiz, sportactiveiten enz.

De vereniging heeft ook een afdeling enkel voor vrouwen waar ook zij lessen volgen en activiteiten organiseren. Door zulke activiteiten stimuleert de vereniging sociaal contact en wordt de focus gelegd op integratie en bouwt het bruggen tussen mensen met verschillende achtergronden.

Al Ridaa organiseert regelmatig opendeurdagen voor buurtbewoners en niet leden zodat ook zij de kans krijgen om de vereniging te leren kennen.


Een beetje geschiedenisEen moskee is niet iets dat uit zichzelf onstaat, neen het is een ontwerpproces dat jaren in beslag neemt. Ten eerste waar ga je een gebedshuis en aanverwant centrum neerpoten?

Is niet zo evident en zeker niet in een rustige woonkern zoals Deurne waar tal van oppositie heerste tegen zulk project.

Verder hoeveel financiële draagkracht heb je? Meestal zijn de mensen die een moskee willen oprichten geen "super kaptaalkrachtigen",maar verdienen hun dagelijks brood met handenarbeid. En iedereen weet dat dit niet overdadig betaald wordt.

Het principe "vele handen maken het werk licht" was hier ook van toepassing en al gauw werden geïnteresseerden gevonden die letterlijk en figuurlijk hun "steentje" wilden bijdragen in de bouw van de moskee. Ere wie ere toekomt, een lange weg werd afgelegd door de pioniers van het "eerste uur" met name...... ....... en ..... en .... enz tot in 2006 het huidige gebouw werd aangekocht.

Maar een garage is niet in één twee drie omgetoverd tot een moskee en binnen het half jaar was het wonder voltrokken en kon in juli van 2008 het eerste gemeenschappelijk gebed gehouden worden.

Zeker en vast heeft Allah's Barmhartigheid ervoor gezorgd dat wij heden een prachtige gebedsruimte in gebruik hebben samen met enkele multifunctionele ruimtes die dienst doen als les- en vergaderlokalen.

De rechtsvorm van vereniging AL RIDAA is een vzw en de eerste oprichtingsacte werd neergelegd in het jaar 2006. Wij zijn de mensen van het "eerste uur dankbaar voor de geest van initiatief en durf die zij aan de dag legden om de grondvesten van Moskee Alridaa te leggen.


Ons Team


ASBAA Lahbib Voorzitter

secretaris

MIMOUN FALCOU Ondervoorzitter

penningmeester

EL YAFCHI Mohamed Jeugdcoach en penningmeester

bestuurder

BENAMARI Abderrahmane Bestuurder

vrijwilliger

EL MATINI Otman Vrijwilliger

Vrijwilligers Bestuur